RCN · GLP · LiveTiming

Klassenranking - Dies ist kein Offizielles Ergebniss - Reload in  Sek.

Klasse:
   
####Klasse - KL_V 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
239 Feinen  2:36:12.0 14 5234.00   13:00.0   10:54.0 654.0 9:50.0 590.0 9:45.0 585.0 9:11.0 551.0 9:10.0 550.0 12:58.0  
 
235 Möller / Müller 2:38:26.0 14 5327.00   13:01.0   10:53.0 653.0 9:49.0 589.0 9:46.0 586.0 9:08.0 548.0 9:02.0 542.0 13:05.0  
 
111 Lützenberger / Ferk 2:31:45.0 14 7775.00   11:56.0   10:57.0 657.0 9:50.0 590.0 11:47.0 707.0 9:28.0 568.0 9:22.0 562.0 9:59.0B 1070.0
####Klasse - KL_V 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
49 Reinhard / Bruning 2:30:24.0 14 5227.00   12:20.0   10:45.0 645.0 9:48.0 588.0 9:31.0 571.0 9:07.0 547.0 8:52.0 532.0 12:31.0 10.0
####Klasse - KL_V 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
377 Tveten  2:39:56.0 14 4776.00   10:59.0   10:14.0 614.0 9:11.0 551.0 8:42.0 522.0 9:00.0 540.0 8:27.0 507.0 11:00.0  
 
325 Schotte  2:21:54.0 14 4805.00   12:28.0   10:27.0 627.0 9:19.0 559.0 9:06.0 546.0 8:36.0 516.0 8:20.0 500.0 12:34.0  
 
1 Totz / Rink 2:39:35.0 14 4809.00 40 10:55.0   10:14.0 614.0 9:09.0 549.0 8:41.0 521.0 9:03.0 543.0 8:26.0 506.0 10:56.0  
 
569 Götschl  2:33:17.0 14 4835.00   11:28.0   10:24.0 624.0 9:24.0 564.0 8:53.0 533.0 8:54.0 534.0 8:32.0 512.0 11:34.0  
 
394 Roth / Nowak 2:26:09.0 14 4884.00   12:39.0   10:18.0 618.0 9:24.0 564.0 8:54.0 534.0 8:43.0 523.0 8:30.0 510.0 12:40.0  
 
15 Kobus / Kurz 2:24:09.0 14 4941.00 40 11:49.0   10:39.0 639.0 9:31.0 571.0 8:58.0 538.0 8:58.0 538.0 8:36.0 516.0 11:44.0  
 
524 Jöcker / Jöcker 2:27:58.0 14 5009.00   11:37.0   10:13.0 613.0 9:24.0 564.0 9:12.0 552.0 9:20.0 560.0 9:09.0 549.0 11:38.0  
 
395 Grau  2:37:25.0 14 5123.00   12:38.0   11:07.0 667.0 9:58.0 598.0 9:39.0 579.0 9:20.0 560.0 9:05.0 545.0 12:41.0  
 
396 Ostermann / Rehme 2:30:55.0 14 5126.00   12:27.0   10:39.0 639.0 9:40.0 580.0 9:03.0 543.0 8:56.0 536.0 8:47.0 527.0 12:26.0  
 
232 Salffner / Hronec 2:39:22.0 14 5223.00   12:50.0   11:25.0 685.0 10:07.0 607.0 9:32.0 572.0 9:16.0 556.0 8:54.0 534.0 12:47.0  
 
341 Haub / Jilkova 2:32:06.0 14 5322.00   12:37.0   10:50.0 650.0 9:50.0 590.0 9:36.0 576.0 8:58.0 538.0 8:50.0 530.0 12:32.0  
 
593 Van Vooren  2:32:56.0 14 5441.00   12:37.0   11:15.0 675.0 10:00.0 600.0 9:51.0 591.0 9:20.0 560.0 9:10.0 550.0 12:26.0 10.0
 
344 Laparra  2:25:34.0 14 7185.00   12:29.0   10:32.0 632.0 9:38.0 578.0 10:51.0B 651.0 11:53.0 713.0 8:52.0 532.0 9:07.0 1920.0
 
509 Lott / Schlegel 2:42:49.0 14 9150.00   12:48.0   11:49.0 709.0 10:49.0 649.0 11:21.0B 681.0 19:18.0 1158.0 10:15.0 615.0 10:11.0 1470.0
 
507 Destrée / Hoffmann 2:13:02.0 9 5441.00   14:38.0 380.0 12:51.0 771.0 11:57.0 717.0 11:50.0 710.0 11:09.0 669.0 13:54.0 834.0 11:34.0B 1360.0
####Klasse - KL_V 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
536 Sacchi / Herwerth 2:24:28.0 14 4980.00   11:35.0   10:41.0 641.0 9:40.0 580.0 9:18.0 558.0 9:02.0 542.0 8:43.0 523.0 11:32.0  
 
592 Max Herrig / Niesen 2:30:20.0 14 5081.00   12:37.0   11:29.0 689.0 10:12.0 612.0 9:39.0 579.0 9:02.0 542.0 8:52.0 532.0 12:34.0  
 
576 Abicht  2:41:52.0 14 5227.00   12:56.0   10:39.0 639.0 10:27.0 627.0 10:36.0 636.0 9:59.0 599.0 9:32.0 572.0 13:01.0  
 
560 Balanian  2:39:34.0 14 5823.00   12:23.0   11:50.0 710.0 10:47.0 647.0 10:23.0 623.0 9:52.0 592.0 9:38.0 578.0 11:53.0 200.0
 
103 Nejsum / Nielsen 2:50:34.0 14 6625.00   13:32.0   11:49.0 709.0 10:49.0 649.0 10:48.0 648.0 9:41.0 581.0 9:32.0 572.0 13:24.0  
 
581 Ruhrmann / Weber 2:42:20.0 14 6636.00   14:09.0 90.0 12:25.0 745.0 11:08.0 668.0 11:02.0 662.0 10:09.0 609.0 10:01.0 601.0 14:07.0  
 
539 Höber  2:14:38.0 13 4460.00   12:05.0   11:08.0 668.0 10:00.0 600.0 9:22.0 562.0 9:07.0 547.0 8:50.0 530.0 12:07.0  
 
29 Korn / Korn 2:31:10.0 13 4541.00   12:25.0   10:41.0 641.0 10:09.0 609.0 10:27.0 627.0 9:55.0 595.0 9:07.0 547.0 12:21.0  
####Klasse - KL_V 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
351 Spehr  2:53:53.0 15 5313.00   12:55.0   11:10.0 670.0 10:57.0 657.0 10:55.0 655.0 10:10.0 610.0 10:05.0 605.0 12:59.0  
 
56 Pydys  2:31:21.0 14 4990.00   12:26.0   11:16.0 676.0 10:23.0 623.0 9:45.0 585.0 9:09.0 549.0 8:42.0 522.0 12:19.0  
 
21 Korn  2:06:46.0 10 3096.00   13:29.0   11:01.0 661.0 10:54.0 654.0 10:41.0 641.0 9:42.0 582.0 9:18.0 558.0 13:30.0  
####Klasse - KL_VT 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
583 Simon / Kratz 2:37:29.0 15 4787.00   12:27.0   10:08.0 608.0 9:24.0 564.0 8:59.0 539.0 8:48.0 528.0 8:29.0 509.0 12:29.0B  
 
588 Mertens  2:32:43.0 14 4773.00   12:11.0   10:15.0 615.0 9:23.0 563.0 8:53.0 533.0 8:41.0 521.0 8:26.0 506.0 12:11.0  
 
589 Wrede / Palttala 2:27:35.0 14 4938.00   11:57.0   10:20.0 620.0 9:19.0 559.0 8:59.0 539.0 8:44.0 524.0 8:28.0 508.0 11:55.0  
 
129 Capla / Niermann 2:28:30.0 14 5048.00   11:29.0   10:35.0 635.0 9:51.0 591.0 9:49.0 589.0 9:28.0 568.0 9:02.0 542.0 11:27.0  
 
342 Ecker / Zumpe 2:34:05.0 14 5140.00   13:12.0   10:56.0 656.0 9:48.0 588.0 9:27.0 567.0 8:51.0 531.0 8:37.0 517.0 13:14.0  
####Klasse - KL_VT 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
568 Klasen  2:18:18.0 14 4709.00   11:26.0   10:01.0 601.0 9:16.0 556.0 8:47.0 527.0 8:59.0 539.0 8:16.0 496.0 11:23.0  
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
326 Schönfelder / Lippka 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_F 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
187 Baresel / Zimmermann 2:31:51.0 14 5104.00   12:37.0   10:18.0 618.0 9:32.0 572.0 9:23.0 563.0 9:07.0 547.0 8:59.0 539.0 12:49.0 20.0
 
3 Harhoff / Kaluza 2:38:15.0 14 5109.00   13:03.0   10:46.0 646.0 9:54.0 594.0 9:46.0 586.0 9:18.0 558.0 9:08.0 548.0 13:12.0  
 
291 Diekert  2:28:23.0 14 5231.00   12:16.0   11:05.0 665.0 9:56.0 596.0 10:00.0 600.0 9:19.0 559.0 9:14.0 554.0 12:10.0  
 
24 Müller  2:36:35.0 14 5308.00   12:58.0   11:09.0 669.0 9:50.0 590.0 9:55.0 595.0 9:25.0 565.0 9:24.0 564.0 12:43.0 50.0
 
95 Wambach / Dohr 2:36:43.0 14 5454.00   12:23.0   11:06.0 666.0 9:56.0 596.0 14:48.0 888.0 9:33.0 573.0 9:20.0 560.0 12:24.0  
 
590 Baar / Velden 2:45:21.0 14 6065.00   13:43.0   12:51.0 771.0 12:08.0 728.0 11:31.0 691.0 10:50.0 650.0 10:59.0 659.0 13:44.0  
####Klasse - KL_F 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
538 Ruf / Rölleke 2:30:07.0 14 4990.00   12:36.0   10:51.0 651.0 9:48.0 588.0 9:33.0 573.0 9:04.0 544.0 8:54.0 534.0 12:34.0  
 
26 Ganser / Hansen 2:29:55.0 14 5107.00   12:10.0   10:58.0 658.0 9:53.0 593.0 9:30.0 570.0 9:07.0 547.0 8:51.0 531.0 12:13.0  
 
75 Nimmesgern / Schauerte 2:35:56.0 14 5376.00   12:21.0   11:28.0 688.0 10:15.0 615.0 10:12.0 612.0 9:30.0 570.0 9:29.0 569.0 12:19.0  
 
558 Euler  2:41:29.0 14 5461.00 40 12:29.0   11:02.0 662.0 10:12.0 612.0 9:49.0 589.0 9:24.0 564.0 9:14.0 554.0 11:56.0 230.0
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
327 Riebel / Werner 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_H 1####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
160 Daum / Kunze 2:54:02.0 14 5909.00   13:01.0   11:59.0 719.0 12:32.0 752.0 12:59.0   11:25.0 685.0 11:38.0 698.0 36:24.0B  
 
372 Ewenz / Blumer 2:53:57.0 14 5952.00   13:51.0   12:29.0 749.0 12:39.0 759.0 13:56.0   12:11.0 731.0 11:41.0 701.0 33:10.0B  
####Klasse - KL_H 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
373 Thoma / Grandi 2:56:23.0 14 6137.00   13:15.0   12:44.0 764.0 13:08.0 788.0 13:13.0   11:44.0 704.0 11:28.0 688.0 36:34.0B  
####Klasse - KL_H 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
30 Henrich / Schulten 2:38:20.0 14 4881.00   13:17.0   9:47.0 587.0 9:34.0 574.0 13:18.0   9:33.0 573.0 9:13.0 553.0 37:04.0B  
 
298 von Görtz  2:34:29.0 14 5085.00   12:34.0   10:29.0 629.0 10:11.0 611.0 12:41.0   10:10.0 610.0 9:35.0 575.0 32:00.0B  
 
260 Raubuch  2:45:38.0 14 5202.00   12:43.0   11:13.0 673.0 11:11.0 671.0 12:39.0   10:13.0 613.0 9:41.0 581.0 40:53.0B  
 
62 Stenkamp / Zwank 2:41:05.0 14 5212.00   12:08.0   10:15.0 615.0 9:42.0 582.0 12:05.0   9:44.0 584.0 11:51.0 711.0 37:55.0B  
 
42 Trompeter  2:45:45.0 14 5221.00   13:06.0   11:32.0 692.0 11:00.0 660.0 13:02.0   10:01.0 601.0 9:29.0 569.0 39:28.0B  
 
92 Reiff / Buttler 2:44:02.0 14 5281.00   12:51.0   11:02.0 662.0 10:54.0 654.0 12:47.0   10:13.0 613.0 9:50.0 590.0 37:36.0B  
 
374 Liesenfeld / Schmitz 2:36:51.0 14 5353.00   12:19.0   11:01.0 661.0 10:21.0 621.0 12:39.0 100.0 11:00.0 660.0 9:56.0 596.0 31:57.0B  
 
146 Braun / Braun 2:48:01.0 14 5542.00   13:19.0   11:27.0 687.0 12:10.0 730.0 13:18.0   10:53.0 653.0 10:43.0 643.0 35:43.0B  
 
59 Lübcke / Romboy 2:46:44.0 14 5634.00   13:21.0   11:32.0 692.0 12:13.0 733.0 13:22.0   10:52.0 652.0 11:09.0 669.0 32:42.0B  
 
219 Trost / Lachmayer 2:55:36.0 14 5880.00   14:02.0 20.0 12:06.0 726.0 12:33.0 753.0 14:00.0   10:53.0 653.0 11:22.0 682.0 35:50.0B  
 
22 Nösse  2:14:49.0 12 3965.00   12:37.0   10:52.0 652.0 10:06.0 606.0 12:31.0   9:37.0 577.0 9:27.0 567.0 31:05.0B  
####Klasse - KL_H 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
578 Bressan / Wölflick 2:51:41.0 16 8140.00   12:49.0   11:00.0 660.0 11:02.0 662.0 11:13.0 860.0 11:59.0 719.0 9:39.0 579.0 37:16.0B  
 
144 Markert / Harbeck 2:25:33.0 14 4886.00   12:12.0   10:28.0 628.0 9:58.0 598.0 12:14.0   9:55.0 595.0 9:05.0 545.0 27:32.0B  
 
164 Leithold / Raback 2:35:10.0 14 5120.00   13:00.0   11:07.0 667.0 10:42.0 642.0 13:02.0   9:52.0 592.0 9:25.0 565.0 30:48.0B  
 
333 Hesse / Spölgen 2:40:49.0 14 5296.00   13:07.0   11:26.0 686.0 11:33.0 693.0 13:10.0   10:30.0 630.0 10:06.0 606.0 33:02.0B  
 
551 Sprungmann / Caba 2:24:09.0 13 15058.00 40 12:27.0   10:50.0 650.0 10:32.0 632.0 11:21.0 560.0 10:41.0 641.0 10:07.0 607.0 21:00.0B  
 
85 Zabel  1:55:10.0 10 3019.00   13:13.0   11:15.0 675.0 10:44.0 644.0 13:05.0   10:09.0 609.0 9:21.0 561.0 25:22.0B  
####Klasse - KL_H 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
40 Seyler / Seyler 2:56:58.0 15 5561.00 40 12:56.0   10:58.0 658.0 10:50.0 650.0 12:50.0   10:06.0 606.0 10:22.0 622.0 36:56.0B  
 
2 Quante / Müglich 2:39:24.0 14 5113.00   12:25.0   10:35.0 635.0 10:05.0 605.0 12:24.0   9:50.0 590.0 8:53.0 533.0 36:51.0B  
####Klasse - KL_H 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
18 Engelbrecht-Schnür / Mohr 2:47:23.0 15 5081.00   11:51.0   10:31.0 631.0 10:05.0 605.0 11:56.0   10:22.0 622.0 9:33.0 573.0 38:11.0B  
 
97 Gelhaus  2:45:01.0 14 4906.00   13:17.0   10:15.0 615.0 10:10.0 610.0 13:20.0   9:19.0 559.0 8:50.0 530.0 43:20.0B  
 
46 Weber / Reinolsmann 2:36:19.0 14 4969.00   13:06.0   11:14.0 674.0 10:22.0 622.0 13:06.0   10:05.0 605.0 9:23.0 563.0 34:17.0B  
 
591 Boithiot / Grognuz 2:40:33.0 14 8117.00 40 12:46.0   11:43.0 703.0 11:46.0 706.0 11:39.0 570.0 10:44.0 644.0 10:25.0 625.0 34:32.0B  
####Klasse - KL_H 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
140 Kleeschulte  2:20:28.0 14 4691.00   12:03.0   9:59.0 599.0 9:37.0 577.0 12:03.0   9:33.0 573.0 8:40.0 520.0 26:09.0B  
 
170 Pröbstl  2:22:40.0 14 4752.00   12:54.0   10:28.0 628.0 9:50.0 590.0 12:48.0   9:41.0 581.0 8:52.0 532.0 25:00.0B  
####Klasse - KL_RS 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
520 Coppola / Becker 2:43:17.0 14 5423.00   12:40.0   10:47.0 647.0 10:17.0 617.0 12:37.0   9:49.0 589.0 9:28.0 568.0 34:56.0B  
####Klasse - KL_RS 2 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
69 Weißenfels  2:34:43.0 14 5041.00   13:07.0   11:13.0 673.0 10:52.0 652.0 13:06.0   10:10.0 610.0 9:26.0 566.0 31:23.0B  
####Klasse - KL_RS 2 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
120 Klein / Strycek 2:41:41.0 14 5496.00   13:07.0   11:22.0 682.0 11:32.0 692.0 13:08.0   10:43.0 643.0 10:48.0 648.0 30:42.0B  
####Klasse - KL_RS 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
594 Leppert / Leppert 2:53:47.0 14 5537.00   13:24.0   11:33.0 693.0 12:03.0 723.0 13:25.0   10:42.0 642.0 11:07.0 667.0 41:52.0B  
####Klasse - KL_RS 3 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
370 Garrn  2:25:47.0 14 4671.00   12:23.0   9:43.0 583.0 9:25.0 565.0 12:17.0   9:31.0 571.0 8:35.0 515.0 30:57.0B  
 
7 Strenge  2:29:10.0 14 4826.00   11:53.0   9:37.0 577.0 9:21.0 561.0 11:50.0   9:38.0 578.0 9:08.0 548.0 33:11.0B  
 
11 Walkowski  2:22:23.0 14 5420.00   11:34.0   10:01.0 601.0 9:27.0 567.0 12:43.0 590.0 10:16.0 616.0 8:50.0 530.0 27:18.0B  
 
86 Lambeck  2:39:10.0 14 5957.00   13:59.0   11:52.0 712.0 11:32.0 692.0 13:53.0   10:17.0 617.0 10:12.0 612.0 29:56.0B  
 
586 Brodmerkel / Still 1:50:02.0 10 9322.00   10:08.0   9:02.0 542.0 9:02.0B 542.0 17:24.0 6200.0 9:38.0 578.0 9:07.0 547.0 26:44.0B  
 
371 Lohn / Oehme 1:12:59.0 7 2444.00   11:04.0   10:39.0 639.0 10:13.0 613.0 11:01.0   10:29.0 629.0 9:23.0 563.0 10:10.0B  
 
519 Jaeschke / Hoffmann 55:02.0 5 2524.00   11:53.0   11:04.0 664.0 10:36.0 636.0 10:45.0 580.0 10:44.0 644.0        
 
90 Schmidt / Steinberg 1:00:57.0 4 9013.00   13:05.0   11:03.0 663.0 17:00.0B 1020.0 19:49.0B 7330.0            
####Klasse - KL_RS 3 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
78 Kahrs  2:41:58.0 14 5014.00   12:10.0   10:51.0 651.0 10:17.0 617.0 12:12.0   9:56.0 596.0 9:16.0 556.0 41:57.0B  
####Klasse - KL_RS 4 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
65 Rabe  2:40:07.0 15 7400.00   12:49.0   10:58.0 658.0 10:20.0 620.0 11:33.0 660.0 9:50.0 590.0 9:23.0 563.0 31:57.0B  
####Klasse - KL_RS 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
67 Reuter / Weber 2:35:04.0 14 4710.00   12:53.0   9:28.0 568.0 9:19.0 559.0 12:56.0   9:20.0 560.0 8:45.0 525.0 38:27.0B  
 
161 Krell / Krell 2:47:00.0 14 5487.00   12:55.0   11:56.0 716.0 12:05.0 725.0 13:09.0 40.0 11:28.0 688.0 11:18.0 678.0 37:21.0B  
####Klasse - KL_RS 8####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
9 Linnek  2:29:53.0 14 5090.00   11:58.0   11:04.0 664.0 10:42.0 642.0 12:04.0   10:15.0 615.0 9:27.0 567.0 29:03.0B  
####Klasse - KL_RS 8 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
574 Röper / Dehren 2:45:28.0 14 9614.00   13:32.0   11:47.0 707.0 13:50.0B 830.0 15:28.0 1840.0 11:07.0 667.0 11:05.0 665.0 38:16.0B  
####Klasse - KL_Cup 1 OPEL Astra OPC Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
505 Schulz / Zerfeld 2:29:07.0 14 5042.00   12:15.0   10:42.0 642.0 10:22.0 622.0 12:15.0   10:27.0 627.0 9:35.0 575.0 28:19.0B  
 
196 Müller  2:27:54.0 14 5115.00   12:28.0   10:43.0 643.0 10:09.0 609.0 12:31.0   10:08.0 608.0 9:31.0 571.0 25:03.0B  
####Klasse - KL_Cup 2 BMW M240i Racing Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
552 Ryzhak / Flückiger 2:39:34.0 15 4829.00   12:48.0   9:54.0 594.0 9:42.0 582.0 12:54.0   9:30.0 570.0 8:57.0 537.0 30:44.0B  
2
296 Libonati / Sandberg 3:02:49.0 15 5155.00   13:40.0   10:39.0 639.0 10:44.0 644.0 13:32.0   9:57.0 597.0 9:40.0 580.0 45:20.0B  
 
6 Mallwitz / Kieslich 2:38:41.0 14 5159.00   12:56.0   10:22.0 622.0 9:55.0 595.0 13:32.0 260.0 9:51.0 591.0 9:01.0 541.0 37:35.0B  
 
575 Oakes  23:14.0 2 596.00   13:18.0   9:56.0 596.0                    
####Klasse - KL_Cup 3 Porsche Cayman GT4 Trophy by Manthey####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
352 Prüter  2:35:21.0 15 4824.00   12:11.0   10:14.0 614.0 9:39.0 579.0 12:01.0   9:35.0 575.0 8:51.0 531.0 28:52.0B  
2
580 Faber-Castell  3:04:01.0 15 25594.00   13:01.0   11:35.0 695.0 11:50.0 710.0 11:51.0 600.0 10:53.0 653.0 10:36.0 636.0 23:26.0B  
 
5 Baumann / Baumann 2:33:56.0 14 4861.00   12:55.0   11:00.0 660.0 10:33.0 633.0 12:57.0   9:47.0 587.0 9:03.0 543.0 34:01.0B  
####Klasse - KL_29+30####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
408 Hausmeier  1:12:25.0 7 2170.00   12:06.0   9:50.0 590.0 12:01.0   8:57.0 537.0 8:35.0 515.0 12:08.0   8:48.0 528.0
 
407 Hahn  1:11:03.0 7 2188.00   11:34.0   9:47.0 587.0 11:30.0   9:03.0 543.0 8:46.0 526.0 11:31.0   8:52.0 532.0
 
432 Havermans  1:14:13.0 7 2271.00   12:10.0   10:13.0 613.0 12:04.0   9:09.0 549.0 8:51.0 531.0 12:08.0   9:38.0 578.0
 
454 Konstanzer  1:18:33.0 7 2360.00   13:03.0   10:57.0 657.0 13:03.0   9:51.0 591.0 9:19.0 559.0 13:07.0   9:13.0 553.0
 
455 Reihsner  1:19:06.0 7 2384.00   13:05.0   10:45.0 645.0 13:08.0   9:50.0 590.0 9:35.0 575.0 13:09.0   9:34.0 574.0
 
410 Sapp / Sapp 1:18:05.0 7 2408.00   12:45.0   10:34.0 634.0 12:34.0 10.0 9:56.0 596.0 9:40.0 580.0 12:48.0   9:48.0 588.0
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
                                       
####Klasse - KL_V 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
239 Feinen  2:36:12.0 14 5234.00   30:04.0B   12:56.0   9:26.0 566.0 9:25.0 565.0 9:49.0 589.0 9:44.0B 584.0    
 
235 Möller / Müller 2:38:26.0 14 5327.00   30:32.0B   13:01.0   10:11.0 611.0 10:21.0 621.0 9:47.0 587.0 9:50.0 590.0    
 
111 Lützenberger / Ferk 2:31:45.0 14 7775.00   31:37.0   9:28.0 1380.0 9:25.0 565.0 9:19.0 559.0 9:39.0 579.0 8:58.0 538.0    
####Klasse - KL_V 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
49 Reinhard / Bruning 2:30:24.0 14 5227.00   27:21.0B   12:05.0 50.0 9:34.0 574.0 9:41.0 581.0 9:35.0 575.0 9:14.0 554.0    
####Klasse - KL_V 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
377 Tveten  2:39:56.0 14 4776.00   47:18.0B   11:03.0   8:40.0 520.0 8:50.0 530.0 8:15.0 495.0 8:17.0 497.0    
 
325 Schotte  2:21:54.0 14 4805.00   24:15.0B   12:32.0   8:37.0 517.0 8:33.0 513.0 8:33.0 513.0 8:34.0 514.0    
 
1 Totz / Rink 2:39:35.0 14 4809.00 40 47:16.0B   10:59.0   8:36.0 516.0 8:47.0 527.0 8:17.0 497.0 8:16.0 496.0    
 
569 Götschl  2:33:17.0 14 4835.00   38:20.0B   11:20.0   8:45.0 525.0 8:33.0 513.0 8:56.0 536.0 8:14.0 494.0    
 
394 Roth / Nowak 2:26:09.0 14 4884.00   26:52.0B   12:34.0   9:00.0 540.0 8:46.0 526.0 8:46.0 526.0 9:03.0 543.0    
 
15 Kobus / Kurz 2:24:09.0 14 4941.00 40 26:56.0B   11:59.0   8:44.0 524.0 8:32.0 512.0 8:38.0 518.0 9:05.0 545.0    
 
524 Jöcker / Jöcker 2:27:58.0 14 5009.00   29:38.0B   11:36.0   9:16.0 556.0 9:02.0 542.0 8:48.0 528.0 9:05.0 545.0    
 
395 Grau  2:37:25.0 14 5123.00   34:10.0   12:33.0   9:10.0 550.0 9:10.0 550.0 9:10.0 550.0 8:44.0 524.0    
 
396 Ostermann / Rehme 2:30:55.0 14 5126.00   28:16.0B   12:20.0   9:56.0 596.0 9:43.0 583.0 9:30.0 570.0 9:12.0 552.0    
 
232 Salffner / Hronec 2:39:22.0 14 5223.00   33:45.0B   12:57.0   10:12.0 612.0 9:29.0 569.0 9:11.0 551.0 8:57.0 537.0    
 
341 Haub / Jilkova 2:32:06.0 14 5322.00   29:13.0B   13:12.0 250.0 9:16.0 556.0 9:06.0 546.0 9:31.0 571.0 8:35.0 515.0    
 
593 Van Vooren  2:32:56.0 14 5441.00   29:19.0B   12:03.0 240.0 9:19.0 559.0 9:11.0 551.0 9:37.0 577.0 8:48.0 528.0    
 
344 Laparra  2:25:34.0 14 7185.00   23:41.0B   12:32.0   9:08.0 548.0 9:01.0 541.0 8:47.0 527.0 9:03.0 543.0    
 
509 Lott / Schlegel 2:42:49.0 14 9150.00   27:48.0B   10:02.0 1560.0 9:46.0 586.0 10:05.0 605.0 9:18.0 558.0 9:19.0 559.0    
 
507 Destrée / Hoffmann 2:13:02.0 9 5441.00   45:09.0                          
####Klasse - KL_V 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
536 Sacchi / Herwerth 2:24:28.0 14 4980.00   26:45.0B   11:36.0   9:06.0 546.0 8:33.0 513.0 8:40.0 520.0 9:17.0 557.0    
 
592 Max Herrig / Niesen 2:30:20.0 14 5081.00   27:49.0B   12:39.0   8:57.0 537.0 8:53.0 533.0 9:00.0 540.0 8:37.0 517.0    
 
576 Abicht  2:41:52.0 14 5227.00   35:50.0B   12:58.0   8:59.0 539.0 9:11.0 551.0 8:56.0 536.0 8:48.0 528.0    
 
560 Balanian  2:39:34.0 14 5823.00   35:03.0B   11:42.0 310.0 9:27.0 567.0 9:13.0 553.0 8:43.0 523.0 8:40.0 520.0    
 
103 Nejsum / Nielsen 2:50:34.0 14 6625.00   40:23.0B   11:30.0 1120.0 10:21.0 621.0 9:44.0 584.0 9:35.0 575.0 9:26.0 566.0    
 
581 Ruhrmann / Weber 2:42:20.0 14 6636.00   29:06.0B   12:12.0 980.0 9:45.0 585.0 9:50.0 590.0 9:19.0 559.0 9:07.0 547.0    
 
539 Höber  2:14:38.0 13 4460.00   23:57.0B   12:09.0   8:43.0 523.0 8:37.0 517.0 8:33.0 513.0        
 
29 Korn / Korn 2:31:10.0 13 4541.00   38:25.0B   12:18.0   8:28.0 508.0 8:29.0 509.0 8:25.0 505.0        
####Klasse - KL_V 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
351 Spehr  2:53:53.0 15 5313.00   36:18.0B   12:52.0   9:17.0 557.0 8:50.0 530.0 8:35.0 515.0 8:34.0 514.0 10:16.0B  
 
56 Pydys  2:31:21.0 14 4990.00   31:07.0B   12:19.0   8:33.0 513.0 8:35.0 515.0 8:38.0 518.0 8:09.0 489.0    
 
21 Korn  2:06:46.0 10 3096.00   34:41.0B   13:30.0                      
####Klasse - KL_VT 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
583 Simon / Kratz 2:37:29.0 15 4787.00   30:13.0B   12:22.0   8:31.0 511.0 8:22.0 502.0 8:23.0 503.0 8:43.0 523.0 10:11.0B  
 
588 Mertens  2:32:43.0 14 4773.00   36:32.0B   12:16.0   8:29.0 509.0 8:32.0 512.0 8:53.0 533.0 8:01.0 481.0    
 
589 Wrede / Palttala 2:27:35.0 14 4938.00   29:34.0B   11:51.0   9:08.0 548.0 9:05.0 545.0 9:02.0 542.0 9:13.0 553.0    
 
129 Capla / Niermann 2:28:30.0 14 5048.00   30:02.0B   11:24.0   9:01.0 541.0 8:57.0 537.0 8:58.0 538.0 8:27.0 507.0    
 
342 Ecker / Zumpe 2:34:05.0 14 5140.00   29:52.0B   12:57.0 50.0 8:53.0 533.0 8:45.0 525.0 9:28.0B 568.0 10:05.0 605.0    
####Klasse - KL_VT 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
568 Klasen  2:18:18.0 14 4709.00   25:40.0B   11:20.0   8:23.0 503.0 8:17.0 497.0 8:13.0 493.0 8:17.0 497.0    
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
326 Schönfelder / Lippka 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_F 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
187 Baresel / Zimmermann 2:31:51.0 14 5104.00   29:02.0B   12:39.0   9:33.0 573.0 9:14.0 554.0 9:50.0 590.0 8:48.0 528.0    
 
3 Harhoff / Kaluza 2:38:15.0 14 5109.00   33:53.0B   12:58.0   9:18.0 558.0 9:13.0 553.0 8:52.0 532.0 8:54.0 534.0    
 
291 Diekert  2:28:23.0 14 5231.00   24:37.0B   12:09.0   9:38.0 578.0 9:26.0 566.0 9:26.0 566.0 9:07.0 547.0    
 
24 Müller  2:36:35.0 14 5308.00   30:25.0B   12:51.0   9:41.0 581.0 9:36.0 576.0 9:37.0 577.0 9:01.0 541.0    
 
95 Wambach / Dohr 2:36:43.0 14 5454.00   28:38.0B   12:24.0   9:18.0 558.0 9:16.0 556.0 8:51.0 531.0 8:46.0 526.0    
 
590 Baar / Velden 2:45:21.0 14 6065.00   28:02.0B   13:07.0 260.0 9:55.0 595.0 10:03.0 603.0 9:17.0 557.0 9:11.0 551.0    
####Klasse - KL_F 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
538 Ruf / Rölleke 2:30:07.0 14 4990.00   29:10.0B   12:37.0   8:55.0 535.0 8:49.0 529.0 8:49.0 529.0 8:27.0 507.0    
 
26 Ganser / Hansen 2:29:55.0 14 5107.00   28:19.0B   12:06.0   9:39.0 579.0 9:22.0 562.0 9:06.0 546.0 8:41.0 521.0    
 
75 Nimmesgern / Schauerte 2:35:56.0 14 5376.00   29:22.0B   12:18.0   9:52.0 592.0 9:30.0 570.0 10:04.0 604.0 9:16.0 556.0    
 
558 Euler  2:41:29.0 14 5461.00 40 38:06.0B   12:27.0   9:28.0 568.0 9:40.0 580.0 8:51.0 531.0 8:51.0 531.0    
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
327 Riebel / Werner 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_H 1####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
160 Daum / Kunze 2:54:02.0 14 5909.00   13:09.0   10:17.0 617.0 10:19.0 619.0 10:13.0 613.0 10:05.0 605.0 10:01.0 601.0    
 
372 Ewenz / Blumer 2:53:57.0 14 5952.00   13:48.0   10:00.0 600.0 10:11.0 611.0 10:02.0 602.0 9:57.0 597.0 10:02.0 602.0    
####Klasse - KL_H 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
373 Thoma / Grandi 2:56:23.0 14 6137.00   12:54.0 110.0 10:17.0 617.0 10:22.0 622.0 10:25.0 625.0 10:25.0 625.0 9:54.0 594.0    
####Klasse - KL_H 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
30 Henrich / Schulten 2:38:20.0 14 4881.00   13:20.0   8:43.0 523.0 8:29.0 509.0 8:45.0 525.0 8:41.0 521.0 8:36.0 516.0    
 
298 von Görtz  2:34:29.0 14 5085.00   12:29.0   9:07.0 547.0 8:47.0 527.0 8:50.0 530.0 8:52.0 532.0 8:44.0 524.0    
 
260 Raubuch  2:45:38.0 14 5202.00   12:41.0   8:41.0 521.0 9:01.0 541.0 8:53.0 533.0 8:52.0 532.0 8:57.0 537.0    
 
62 Stenkamp / Zwank 2:41:05.0 14 5212.00   12:05.0   9:31.0 571.0 9:02.0 542.0 9:05.0 545.0 8:53.0 533.0 8:49.0 529.0    
 
42 Trompeter  2:45:45.0 14 5221.00   13:08.0   8:56.0 536.0 9:09.0 549.0 8:57.0 537.0 8:51.0 531.0 9:06.0 546.0    
 
92 Reiff / Buttler 2:44:02.0 14 5281.00   12:47.0   9:33.0 573.0 9:13.0 553.0 9:03.0 543.0 8:59.0 539.0 9:14.0 554.0    
 
374 Liesenfeld / Schmitz 2:36:51.0 14 5353.00   12:23.0   9:13.0 553.0 8:51.0 531.0 9:10.0 550.0 9:05.0 545.0 8:56.0 536.0    
 
146 Braun / Braun 2:48:01.0 14 5542.00   13:19.0   9:25.0 565.0 9:32.0 572.0 9:31.0 571.0 9:19.0 559.0 9:22.0 562.0    
 
59 Lübcke / Romboy 2:46:44.0 14 5634.00   13:25.0   9:43.0 583.0 9:40.0 580.0 9:36.0 576.0 9:30.0 570.0 9:39.0 579.0    
 
219 Trost / Lachmayer 2:55:36.0 14 5880.00   14:04.0   10:08.0 608.0 10:21.0 621.0 10:06.0 606.0 10:22.0 622.0 9:49.0 589.0    
 
22 Nösse  2:14:49.0 12 3965.00   12:31.0   8:51.0 531.0 8:39.0 519.0 8:33.0 513.0            
####Klasse - KL_H 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
578 Bressan / Wölflick 2:51:41.0 16 8140.00   9:31.0 1880.0 9:23.0 563.0 9:09.0 549.0 9:20.0 560.0 9:16.0 556.0 9:12.0 552.0 10:52.0  
 
144 Markert / Harbeck 2:25:33.0 14 4886.00   12:09.0   8:45.0 525.0 8:22.0 502.0 8:07.0 487.0 8:17.0 497.0 8:29.0 509.0    
 
164 Leithold / Raback 2:35:10.0 14 5120.00   13:00.0   9:00.0 540.0 8:41.0 521.0 8:53.0 533.0 8:51.0 531.0 8:49.0 529.0    
 
333 Hesse / Spölgen 2:40:49.0 14 5296.00   13:14.0   9:05.0 545.0 8:47.0 527.0 8:58.0 538.0 8:56.0 536.0 8:55.0 535.0    
 
551 Sprungmann / Caba 2:24:09.0 13 15058.00 40 21:33.0 9790.0 8:58.0 538.0 8:58.0 538.0 8:46.0 526.0 8:56.0 536.0        
 
85 Zabel  1:55:10.0 10 3019.00   13:11.0   8:50.0 530.0                    
####Klasse - KL_H 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
40 Seyler / Seyler 2:56:58.0 15 5561.00 40 12:47.0   10:04.0 604.0 10:04.0 604.0 10:01.0 601.0 9:50.0 590.0 9:46.0 586.0 9:28.0B  
 
2 Quante / Müglich 2:39:24.0 14 5113.00   12:31.0   9:18.0 558.0 8:59.0 539.0 9:16.0 556.0 9:11.0 551.0 9:06.0 546.0    
####Klasse - KL_H 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
18 Engelbrecht-Schnür / Mohr 2:47:23.0 15 5081.00   11:53.0   8:50.0 530.0 8:33.0 513.0 9:07.0 547.0 8:49.0 529.0 8:51.0 531.0 8:51.0  
 
97 Gelhaus  2:45:01.0 14 4906.00   13:18.0   8:47.0 527.0 8:38.0 518.0 8:36.0 516.0 8:31.0 511.0 8:40.0 520.0    
 
46 Weber / Reinolsmann 2:36:19.0 14 4969.00   13:01.0   8:35.0 515.0 8:14.0 494.0 8:22.0 502.0 8:18.0 498.0 8:16.0 496.0    
 
591 Boithiot / Grognuz 2:40:33.0 14 8117.00 40 9:19.0 1970.0 8:59.0 539.0 9:16.0 556.0 9:43.0 583.0 9:57.0 597.0 9:44.0 584.0    
####Klasse - KL_H 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
140 Kleeschulte  2:20:28.0 14 4691.00   12:02.0   8:33.0 513.0 7:54.0 474.0 8:25.0 505.0 7:36.0 456.0 7:54.0 474.0    
 
170 Pröbstl  2:22:40.0 14 4752.00   12:46.0   8:19.0 499.0 8:03.0 483.0 7:57.0 477.0 7:56.0 476.0 8:06.0 486.0    
####Klasse - KL_RS 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
520 Coppola / Becker 2:43:17.0 14 5423.00   12:51.0 10.0 10:03.0 603.0 9:46.0 586.0 10:09.0 609.0 10:00.0 600.0 9:54.0 594.0    
####Klasse - KL_RS 2 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
69 Weißenfels  2:34:43.0 14 5041.00   13:06.0   8:43.0 523.0 8:22.0 502.0 8:21.0 501.0 8:30.0 510.0 8:24.0 504.0    
####Klasse - KL_RS 2 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
120 Klein / Strycek 2:41:41.0 14 5496.00   13:08.0   9:32.0 572.0 9:22.0 562.0 9:32.0 572.0 9:25.0 565.0 9:20.0 560.0    
####Klasse - KL_RS 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
594 Leppert / Leppert 2:53:47.0 14 5537.00   13:39.0 50.0 9:31.0 571.0 9:20.0 560.0 9:08.0 548.0 8:56.0 536.0 9:07.0 547.0    
####Klasse - KL_RS 3 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
370 Garrn  2:25:47.0 14 4671.00   12:19.0   8:21.0 501.0 8:08.0 488.0 7:57.0 477.0 8:02.0 482.0 8:09.0 489.0    
 
7 Strenge  2:29:10.0 14 4826.00   11:50.0   8:34.0 514.0 8:32.0 512.0 8:22.0 502.0 8:37.0 517.0 8:37.0 517.0    
 
11 Walkowski  2:22:23.0 14 5420.00   11:18.0 60.0 8:29.0 509.0 8:05.0 485.0 8:10.0 490.0 7:58.0 478.0 8:14.0 494.0    
 
86 Lambeck  2:39:10.0 14 5957.00   12:45.0 640.0 9:10.0 550.0 8:59.0 539.0 9:04.0 544.0 8:48.0 528.0 8:43.0 523.0    
 
586 Brodmerkel / Still 1:50:02.0 10 9322.00   9:24.0 340.0 9:33.0B 573.0                    
 
371 Lohn / Oehme 1:12:59.0 7 2444.00                              
 
519 Jaeschke / Hoffmann 55:02.0 5 2524.00                              
 
90 Schmidt / Steinberg 1:00:57.0 4 9013.00                              
####Klasse - KL_RS 3 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
78 Kahrs  2:41:58.0 14 5014.00   12:05.0   8:41.0 521.0 8:35.0 515.0 8:43.0 523.0 8:39.0 519.0 8:36.0 516.0    
####Klasse - KL_RS 4 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
65 Rabe  2:40:07.0 15 7400.00   9:54.0 1650.0 8:47.0 527.0 8:35.0 515.0 8:55.0 535.0 8:26.0 506.0 9:36.0 576.0 9:04.0B  
####Klasse - KL_RS 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
67 Reuter / Weber 2:35:04.0 14 4710.00   13:08.0 50.0 8:15.0 495.0 7:57.0 477.0 8:10.0 490.0 8:09.0 489.0 8:17.0 497.0    
 
161 Krell / Krell 2:47:00.0 14 5487.00   12:48.0   9:11.0 551.0 8:58.0 538.0 8:45.0 525.0 8:32.0 512.0 8:34.0 514.0    
####Klasse - KL_RS 8####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
9 Linnek  2:29:53.0 14 5090.00   11:58.0   8:46.0 526.0 8:38.0 518.0 8:26.0 506.0 8:53.0 533.0 8:39.0 519.0    
####Klasse - KL_RS 8 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
574 Röper / Dehren 2:45:28.0 14 9614.00   9:18.0 2440.0 8:09.0 489.0 8:14.0 494.0 8:22.0 502.0 8:09.0 489.0 8:11.0 491.0    
####Klasse - KL_Cup 1 OPEL Astra OPC Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
505 Schulz / Zerfeld 2:29:07.0 14 5042.00   12:16.0   8:37.0 517.0 8:26.0 506.0 8:28.0 508.0 8:47.0 527.0 8:38.0 518.0    
 
196 Müller  2:27:54.0 14 5115.00   12:37.0   9:16.0 556.0 8:53.0 533.0 8:49.0 529.0 9:01.0 541.0 8:45.0 525.0    
####Klasse - KL_Cup 2 BMW M240i Racing Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
552 Ryzhak / Flückiger 2:39:34.0 15 4829.00   12:52.0   8:42.0 522.0 8:25.0 505.0 8:23.0 503.0 8:25.0 505.0 8:31.0 511.0 9:47.0B  
2
296 Libonati / Sandberg 3:02:49.0 15 5155.00   13:36.0   9:11.0 551.0 8:59.0 539.0 8:49.0 529.0 8:51.0 531.0 9:05.0 545.0 10:46.0B  
 
6 Mallwitz / Kieslich 2:38:41.0 14 5159.00   12:59.0   8:47.0 527.0 8:24.0 504.0 8:25.0 505.0 8:27.0 507.0 8:27.0 507.0    
 
575 Oakes  23:14.0 2 596.00                              
####Klasse - KL_Cup 3 Porsche Cayman GT4 Trophy by Manthey####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
352 Prüter  2:35:21.0 15 4824.00   12:03.0   8:47.0 527.0 8:26.0 506.0 8:14.0 494.0 8:14.0 494.0 8:24.0 504.0 9:50.0B  
2
580 Faber-Castell  3:04:01.0 15 25594.00   29:42.0 19230.0 13:16.0 796.0 9:43.0 583.0 9:22.0 562.0 9:12.0 552.0 9:37.0 577.0 9:57.0B  
 
5 Baumann / Baumann 2:33:56.0 14 4861.00   13:02.0   8:03.0 483.0 7:49.0 469.0 8:22.0 502.0 8:21.0 501.0 8:03.0 483.0    
####Klasse - KL_29+30####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
408 Hausmeier  1:12:25.0 7 2170.00                              
 
407 Hahn  1:11:03.0 7 2188.00                              
 
432 Havermans  1:14:13.0 7 2271.00                              
 
454 Konstanzer  1:18:33.0 7 2360.00                              
 
455 Reihsner  1:19:06.0 7 2384.00                              
 
410 Sapp / Sapp 1:18:05.0 7 2408.00                              
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
                                       

Dies ist kein Offizielles Ergebniss

Version 4.0 - 2018-04-14
Datenstand: 26.09.2020 - 15:10:01 Uhr
© 2011-2020 by RCN e.V.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden Mehr Infos