RCN · GLP · LiveTiming

Klassenranking - Dies ist kein Offizielles Ergebniss - Reload in  Sek.

Klasse:
   
####Klasse - KL_V 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
239 Feinen  2:45:23.0 13 4746.00   14:18.0   11:08.0 668.0 11:13.0 673.0 11:32.0 692.0 11:03.0 663.0 14:17.0   30:29.0B  
2
70 Heiler / Bauer 2:39:47.0 13 4787.00   12:23.0   11:28.0 688.0 11:30.0 690.0 11:53.0 713.0 11:12.0 672.0 12:19.0   30:02.0B  
3
165 Röder  2:54:23.0 13 4854.00   13:13.0   11:32.0 692.0 11:28.0 688.0 11:56.0 716.0 11:21.0 681.0 13:09.0   40:29.0B  
4
59 Lübcke  2:53:18.0 13 5053.00   13:37.0   12:06.0 726.0 12:04.0 724.0 12:46.0 766.0 11:58.0 718.0 13:38.0   33:54.0B  
####Klasse - KL_V 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
49 Reinhard / Neuser 2:36:44.0 13 4487.00   13:39.0   10:46.0 646.0 10:35.0 635.0 10:51.0 651.0 10:39.0 639.0 13:32.0   29:26.0B  
2
353 Müller  2:36:21.0 13 4653.00   12:50.0   11:06.0 666.0 10:55.0 655.0 11:14.0 674.0 11:04.0 664.0 12:53.0   29:05.0B  
####Klasse - KL_V 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
377 Tveten  2:22:58.0 13 4237.00   11:25.0   10:04.0 604.0 10:01.0 601.0 10:03.0 603.0 10:22.0 622.0 11:26.0   27:07.0B  
2
1 Totz / Meurer 2:35:05.0 13 4248.00   12:06.0   10:03.0 603.0 9:58.0 598.0 10:08.0 608.0 10:03.0 603.0 12:05.0   34:51.0B  
3
344 Laparra / Boutonnet 2:34:34.0 13 4295.00   11:43.0   10:04.0 604.0 10:01.0 601.0 10:10.0 610.0 10:19.0 619.0 11:43.0   35:03.0B  
4
394 Roth / Nowak 2:40:20.0 13 4383.00   12:44.0   10:13.0 613.0 10:16.0 616.0 10:26.0 626.0 10:26.0 626.0 12:43.0   36:37.0B  
5
524 Jöcker / Jöcker 2:32:58.0 13 4438.00   12:31.0   10:23.0 623.0 10:16.0 616.0 10:39.0 639.0 10:27.0 627.0 12:28.0   29:42.0B  
6
343 Beckmann  2:38:13.0 13 4587.00   12:28.0   10:36.0 636.0 10:44.0 644.0 11:08.0 668.0 10:51.0 651.0 12:32.0   32:23.0B  
7
556 Hilgers / Zerlin 2:42:56.0 13 4609.00   13:09.0   10:56.0 656.0 10:37.0 637.0 10:57.0 657.0 10:35.0 635.0 13:10.0   33:03.0B  
8
325 Schotte / Van Vooren 2:36:15.0 13 4702.00   12:17.0   10:20.0 620.0 10:14.0 614.0 10:34.0 634.0 10:22.0 622.0 12:17.0   29:08.0B  
9
232 Salffner / Kreuch 2:47:39.0 13 4731.00   12:51.0   11:07.0 667.0 11:05.0 665.0 11:18.0 678.0 10:41.0 641.0 12:24.0 170.0 40:31.0B  
10
53 Blomqvist  2:41:21.0 13 4822.00   12:03.0   10:54.0 654.0 10:42.0 642.0 11:08.0 668.0 10:50.0 650.0 12:35.0 220.0 35:04.0B  
 
15 Kobus  3:16:02.0 13 6667.00   11:52.0   10:21.0 621.0 10:14.0 614.0 10:29.0 629.0 11:04.0 664.0 11:30.0 120.0 40:51.0B  
 
561 Kulpowicz / Schackmann 1:09:54.0 6 3119.00   12:51.0   11:01.0 661.0 10:41.0 641.0 10:53.0 653.0 10:34.0 634.0 13:54.0B 530.0    
 
341 Brennecke  34:30.0 3 1325.00   12:25.0   11:08.0 668.0 10:57.0 657.0                
 
396 Ostermann / Schlomm 24:10.0 2 628.00   13:42.0   10:28.0 628.0                    
####Klasse - KL_V 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
536 Sacchi / Herwerth 2:24:53.0 13 4176.00   11:01.0   9:48.0 588.0 9:45.0 585.0 10:03.0 603.0 10:56.0   31:39.0B   10:56.0  
2
539 Perrot  2:22:11.0 13 4185.00   11:04.0   10:03.0 603.0 9:57.0 597.0 10:03.0 603.0 10:58.0   28:35.0B   10:58.0  
3
33 Rembert / Höber 2:20:04.0 13 4251.00   10:48.0   9:52.0 592.0 9:54.0 594.0 10:03.0 603.0 10:45.0   25:53.0B   10:42.0  
4
17 Baumann  2:36:34.0 13 4275.00   12:05.0   10:12.0 612.0 10:01.0 601.0 10:15.0 615.0 12:02.0   36:08.0B   11:59.0  
5
29 Korn / Korn 2:29:02.0 13 4395.00   11:53.0   10:03.0 603.0 9:54.0 594.0 10:00.0 600.0 12:23.0 200.0 32:14.0B   11:53.0  
 
560 Balanian / Humprecht 2:38:55.0 13 5203.00   11:26.0   10:12.0 612.0 9:53.0 593.0 10:00.0 600.0 12:22.0 460.0 41:15.0B   10:38.0 380.0
####Klasse - KL_V 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
21 Korn  2:29:38.0 13 4104.00   12:19.0   9:45.0 585.0 9:38.0 578.0 9:51.0 591.0 12:20.0   33:37.0B   12:20.0  
2
56 Pydys  2:31:30.0 13 4138.00   11:46.0   9:49.0 589.0 9:41.0 581.0 9:58.0 598.0 11:45.0   35:02.0B   11:49.0  
 
351 Spehr  1:45:18.0 9 2351.00   11:31.0   9:49.0 589.0 9:43.0 583.0 9:49.0 589.0 11:32.0   31:32.0B   11:32.0  
####Klasse - KL_VT 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
129 Capla / Niermann 2:36:29.0 13 4438.00   12:25.0   10:27.0 627.0 10:19.0 619.0 10:30.0 630.0 12:20.0   33:08.0B   12:28.0  
2
342 Ecker / Zumpe 2:34:46.0 13 4471.00   12:32.0   10:37.0 637.0 10:30.0 630.0 10:54.0 654.0 12:28.0   29:14.0B   12:27.0  
3
511 Roth / Straube 2:33:30.0 13 4502.00   12:21.0   10:38.0 638.0 10:37.0 637.0 10:42.0 642.0 12:19.0   31:07.0B   12:36.0 50.0
4
508 Robertz  2:40:13.0 13 4593.00   11:56.0   10:52.0 652.0 10:48.0 648.0 10:57.0 657.0 12:00.0   36:24.0B   11:59.0  
 
544 Wolf / Schmidt 2:28:00.0 12 4304.00   13:06.0   10:04.0 604.0 9:51.0 591.0 9:58.0 598.0 13:00.0   37:12.0B   12:58.0  
 
509 Lott / Schlegel 1:41:35.0 8 4269.00   12:05.0   10:32.0 632.0 10:28.0 628.0 10:39.0 639.0 10:52.0 630.0 31:50.0B   15:09.0B 1740.0
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
244 Nüsser / Schmitz 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_F 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
10 Rech  2:39:41.0 13 4569.00   12:53.0   10:56.0 656.0 10:47.0 647.0 11:03.0 663.0 10:41.0 641.0 12:44.0   32:15.0B  
2
95 Wambach / Dohr 2:42:53.0 13 4569.00   13:33.0   11:05.0 665.0 10:47.0 647.0 11:05.0 665.0 10:45.0 645.0 13:31.0   33:06.0B  
3
564 Ernst  2:41:11.0 13 4610.00   12:36.0   10:47.0 647.0 10:48.0 648.0 11:27.0 687.0 10:57.0 657.0 12:25.0 10.0 35:38.0B  
4
291 Diekert  2:44:32.0 13 4676.00   13:04.0   11:12.0 672.0 11:12.0 672.0 11:31.0 691.0 10:59.0 659.0 13:06.0   34:20.0B  
5
145 Caspers / Caspers 2:45:14.0 13 4759.00   12:43.0   11:21.0 681.0 11:13.0 673.0 11:34.0 694.0 11:40.0 700.0 12:43.0   35:07.0B  
 
24 Müller / Meurers 2:45:52.0 13 4795.00   12:45.0   11:24.0 684.0 11:14.0 674.0 11:49.0 709.0 11:20.0 680.0 12:44.0   35:11.0B  
 
87 Klusmann / Baresel 2:52:12.0 12 7984.00   14:02.0   12:40.0 760.0 26:52.0B 1612.0 17:27.0 1047.0 12:37.0 757.0 14:20.0 80.0 30:30.0B  
 
563 Roitzheim  2:14:04.0 10 3367.00   12:40.0   11:00.0 660.0 11:01.0 661.0 11:14.0 674.0 11:00.0 660.0 12:53.0 30.0 40:19.0B  
 
3 Harhoff / Kaluza 1:22:02.0 7 2664.00   12:45.0   10:55.0 655.0 10:51.0 651.0 11:19.0 679.0 11:19.0 679.0 12:41.0   12:12.0B  
####Klasse - KL_F 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
534 Tironi / Leisen 2:38:45.0 13 4519.00   12:33.0   10:33.0 633.0 10:32.0 632.0 11:02.0 662.0 12:49.0 60.0 34:12.0B   12:42.0  
2
538 Ruf / Nachtsheim 2:41:22.0 13 4532.00   13:08.0   10:53.0 653.0 10:45.0 645.0 10:55.0 655.0 12:58.0   33:28.0B   13:06.0  
3
326 Schönfelder / Lippka 2:46:39.0 13 4837.00   12:32.0   11:30.0 690.0 11:13.0 673.0 11:30.0 690.0 12:08.0 140.0 37:39.0B   12:34.0  
4
221 Weinhold / Weinhold 2:48:38.0 13 4892.00   13:58.0   11:30.0 690.0 11:34.0 694.0 11:50.0 710.0 13:59.0   32:21.0B   13:56.0  
5
75 Nimmesgern / Nimmesgern 2:50:50.0 13 5002.00   13:01.0   11:24.0 684.0 11:20.0 680.0 12:03.0 723.0 12:37.0 140.0 38:24.0B   13:06.0  
6
558 Euler / Wiegman 2:37:10.0 13 6134.00   12:14.0   10:59.0 659.0 10:53.0 653.0 11:16.0 676.0 11:16.0 480.0 21:50.0   11:31.0B 330.0
####Klasse - KL_F 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
105 Wiegelmann  2:46:16.0 13 4632.00   12:58.0   11:14.0 674.0 11:02.0 662.0 11:21.0 681.0 13:06.0   38:03.0B   12:57.0  
2
4 Lode / Schild 2:46:33.0 13 4834.00   13:00.0   11:24.0 684.0 11:05.0 665.0 11:26.0 686.0 13:04.0   34:29.0B   13:13.0 30.0
####Klasse - KL_F 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
126 Wagner / Küpper 2:28:45.0 13 4211.00   12:52.0   10:10.0 610.0 9:59.0 599.0 10:03.0 603.0 12:51.0   28:01.0B   12:57.0  
####Klasse - KL_H 1####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
41 Koßagk / Ewenz 2:58:19.0 13 6398.00   14:40.0   13:20.0 800.0 13:23.0 803.0 12:56.0 776.0 12:47.0 767.0 12:59.0 910.0 33:17.0B  
####Klasse - KL_H 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
186 Ehara  2:46:57.0 13 4634.00   13:16.0   10:52.0 652.0 10:53.0 653.0 11:06.0 666.0 10:44.0 644.0 13:00.0 60.0 37:52.0B  
 
373 Thoma / Grandi 15:09:30.0 14 448487.00   12:16:59.0 433190.0 14:25.0 865.0 12:53.0 773.0 12:35.0 755.0 12:39.0 759.0 12:17.0 1530.0 26:53.0B  
####Klasse - KL_H 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
30 Henrich / Schulten 2:36:56.0 13 4218.00   12:55.0   9:59.0 599.0 9:55.0 595.0 10:06.0 606.0 12:46.0   36:21.0B   12:54.0  
2
260 Raubuch  2:35:15.0 13 4269.00   12:44.0   10:16.0 616.0 10:11.0 611.0 10:18.0 618.0 12:44.0   33:09.0B   12:42.0  
3
298 von Görtz  2:34:07.0 13 4353.00   12:35.0   10:09.0 609.0 10:00.0 600.0 10:16.0 616.0 12:54.0 90.0 33:35.0B   12:32.0  
4
559 Mai / Romboy 2:44:01.0 13 4872.00   12:52.0   11:55.0 715.0 11:35.0 695.0 12:03.0 723.0 12:46.0   31:39.0B   12:44.0  
5
96 Gelhaus / Neubauer 2:52:55.0 13 5503.00   13:34.0   12:13.0 733.0 12:15.0 735.0 12:47.0 767.0 14:05.0 210.0 36:53.0B   14:24.0 400.0
6
92 Reiff / Weber 3:02:39.0 13 6693.00   12:49.0   11:18.0 678.0 10:51.0 651.0 11:25.0 685.0 12:47.0   38:45.0B   15:10.0 1310.0
 
123 Engel / Bengel 1:45:48.0 8 2362.00   12:21.0   11:26.0 686.0 10:59.0 659.0 11:17.0 677.0 11:37.0 340.0 35:46.0B   12:22.0B  
 
62 Stenkamp / Zwank 22:17.0 2 636.00   11:41.0   10:36.0B 636.0                    
 
42 Trompeter  14:10.0 1 0.00   14:10.0B                          
####Klasse - KL_H 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
85 Zabel  2:30:35.0 13 4300.00   12:27.0   10:16.0 616.0 10:05.0 605.0 10:14.0 614.0 12:26.0   29:17.0B   12:24.0  
2
26 Ganser / Hansen 2:27:13.0 13 4331.00   12:17.0   10:04.0 604.0 10:01.0 601.0 10:03.0 603.0 12:37.0 100.0 29:06.0B   12:28.0 10.0
3
327 Riebel / Frasch 2:32:52.0 13 4408.00   12:30.0   10:34.0 634.0 10:26.0 626.0 10:36.0 636.0 12:24.0   29:25.0B   12:40.0  
4
74 Hoditz / Hahnenkamm 2:40:23.0 13 4549.00   12:33.0   10:28.0 628.0 10:01.0 601.0 10:23.0 623.0 12:34.0   32:31.0B   12:40.0  
5
58 Gregel / Gregel 2:42:44.0 13 4767.00   12:47.0   11:38.0 698.0 11:20.0 680.0 11:28.0 688.0 12:48.0   32:51.0B   12:30.0 70.0
6
503 Drosdowski  2:50:24.0 13 6599.00   13:18.0   12:06.0 726.0 11:49.0 709.0 12:12.0 732.0 13:08.0   32:47.0B   15:40.0 1620.0
 
333 Hesse / Zeising 1:36:15.0 7 2063.00   12:43.0   10:58.0 658.0 10:40.0 640.0 11:05.0 665.0 12:23.0 100.0 38:26.0B      
 
164 Leithold / Raback 44:40.0 4 1875.00   13:25.0   10:05.0 605.0 9:59.0 599.0 11:11.0 671.0            
 
144 Markert / Harbeck 46:41.0 4 2034.00   12:47.0   10:14.0 614.0 10:06.0 606.0 13:34.0B 814.0            
####Klasse - KL_H 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
72 Frommer  2:34:31.0 13 4189.00   11:58.0   10:05.0 605.0 9:53.0 593.0 9:57.0 597.0 12:06.0   37:48.0B   12:06.0  
####Klasse - KL_H 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
46 Weber / Reinolsmann 2:18:50.0 13 4064.00   11:14.0   9:36.0 576.0 9:39.0 579.0 9:52.0 592.0 11:14.0   26:46.0B   11:09.0  
2
97 Gelhaus  2:30:05.0 13 4081.00   11:28.0   9:42.0 582.0 9:42.0 582.0 9:47.0 587.0 11:27.0   36:04.0B   11:20.0  
3
18 Engelbrecht-Schnür / Mohr 2:37:47.0 13 4322.00   12:12.0   10:23.0 623.0 10:11.0 611.0 10:27.0 627.0 12:08.0   37:51.0B   12:05.0  
####Klasse - KL_H 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
170 Pröbstl  2:25:24.0 13 4027.00   11:54.0   9:34.0 574.0 9:29.0 569.0 9:41.0 581.0 11:49.0   31:15.0B   11:45.0  
 
32 Großeibl / Groninger 1:56:02.0 10 2986.00   11:38.0   9:43.0 583.0 9:31.0 571.0 9:50.0 590.0 11:33.0   31:34.0B   11:31.0  
####Klasse - KL_RS 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
114 Bauer / Bauer 2:43:52.0 13 4612.00   13:02.0   10:45.0 645.0 10:43.0 643.0 11:09.0 669.0 10:51.0 651.0 12:59.0   35:32.0B  
2
520 Coppola / Becker 2:43:19.0 13 4752.00   13:00.0   10:57.0 657.0 10:55.0 655.0 11:13.0 673.0 10:54.0 654.0 13:01.0   32:44.0B  
 
292 Geisel  2:43:13.0 12 5739.00   13:39.0B   14:59.0 899.0 11:41.0 701.0 11:33.0 693.0 11:11.0 671.0 13:35.0   27:02.0B  
####Klasse - KL_RS 2 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
69 Weißenfels  2:31:04.0 13 4101.00   12:45.0   9:38.0 578.0 9:35.0 575.0 9:40.0 580.0 10:38.0 638.0 12:45.0   32:44.0B  
 
8 Schumacher  1:52:14.0 9 2620.00   12:27.0   10:13.0 613.0 9:53.0 593.0 10:07.0 607.0 10:17.0 617.0 11:58.0 190.0 34:51.0B  
 
25 Clemens / Clemens 1:04:12.0 4 3094.00   12:38.0   10:40.0 640.0 12:11.0B 731.0 28:43.0B 1723.0            
####Klasse - KL_RS 2 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
120 Klein  2:52:46.0 13 5051.00   13:08.0   12:10.0 730.0 12:00.0 720.0 12:09.0 729.0 11:45.0 705.0 13:01.0   37:00.0B  
####Klasse - KL_RS 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
371 Rabenschlag / Rabenschlag 2:55:06.0 13 5733.00   12:01.0   11:04.0 664.0 11:00.0 660.0 11:03.0 663.0 10:55.0 655.0 11:55.0   32:15.0B  
####Klasse - KL_RS 3 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
113 Topham  2:31:53.0 13 3947.00   12:30.0   9:14.0 554.0 9:17.0 557.0 9:22.0 562.0 12:26.0   35:51.0B   12:23.0  
2
370 Garrn  2:18:31.0 13 3991.00   11:04.0   9:21.0 561.0 9:20.0 560.0 9:22.0 562.0 10:59.0   28:11.0B   11:00.0  
3
557 Muggianu  2:30:33.0 13 4070.00   11:16.0   9:40.0 580.0 9:36.0 576.0 9:34.0 574.0 11:23.0B   37:41.0   11:08.0  
4
19 Kriegeskorte  2:32:58.0 13 4704.00   11:39.0   10:46.0 646.0 10:30.0 630.0 10:48.0 648.0 12:17.0 280.0 32:40.0B   11:35.0  
5
48 Kraus / Strycek 2:35:57.0 13 4710.00   12:19.0   10:50.0B 650.0 20:33.0 1233.0 9:58.0 598.0 12:25.0   30:28.0B   12:13.0  
6
545 Steinberg / Kuhnhenn 3:02:35.0 13 5375.00   11:35.0   10:04.0 604.0 12:48.0 768.0 12:46.0 766.0 12:12.0 270.0 54:35.0B 275.0 11:25.0  
 
565 Hassel / Schenk 2:36:04.0 14 4649.00   13:17.0   10:32.0 632.0 10:29.0 629.0 10:40.0 640.0 13:11.0   30:22.0B   12:51.0 160.0
 
372 Lohn / Klingmann 2:23:27.0 13 4281.00   10:54.0   10:07.0 607.0 9:54.0 594.0 10:10.0 610.0 11:00.0   28:13.0B   11:02.0  
 
90 Schmidt / Lehnert 2:18:01.0 12 4494.00   11:38.0   10:07.0 607.0 10:00.0 600.0 10:15.0 615.0 11:33.0   29:34.0B   11:22.0 60.0
 
86 Lambeck  1:47:54.0 9 2654.00   12:13.0   10:30.0 630.0 10:06.0 606.0 10:02.0 602.0 12:11.0   27:04.0B   12:12.0  
 
11 Walkowski / Weidner 1:02:29.0 6 1727.00   11:14.0   9:36.0 576.0 9:34.0 574.0 9:37.0 577.0 11:05.0   11:23.0B      
####Klasse - KL_RS 3 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
78 Kahrs  2:32:05.0 13 4301.00   12:35.0   10:17.0 617.0 10:07.0 607.0 10:23.0 623.0 12:35.0   29:43.0B   12:38.0  
 
555 Hardtke / Hardtke 1:28:46.0 6 3482.00   12:40.0   11:55.0B 715.0 25:58.0 1558.0 11:49.0 709.0 11:40.0 500.0 14:44.0B      
####Klasse - KL_RS 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
28 Heimbach  2:42:15.0 13 4459.00   13:03.0   10:28.0 628.0 10:22.0 622.0 10:34.0 634.0 13:21.0 80.0 37:19.0B   12:54.0  
2
562 Selbach / Schönfelder 2:39:54.0 13 4623.00   12:44.0   11:30.0 690.0 11:33.0 693.0 11:46.0 706.0 12:38.0   32:13.0B   12:45.0  
3
109 Legermann / Seidel 2:40:21.0 13 4656.00   13:31.0   11:14.0 674.0 11:09.0 669.0 11:19.0 679.0 13:18.0 30.0 31:53.0B   13:27.0  
####Klasse - KL_RS 4 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
542 Bonk  2:22:25.0 13 4029.00   10:43.0   9:41.0 581.0 9:45.0 585.0 9:35.0 575.0 10:45.0   33:05.0B   10:45.0  
####Klasse - KL_RS 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
547 Cremer / Lange 1:06:38.0 6 1923.00   11:39.0   10:41.0 641.0 10:34.0 634.0 10:48.0 648.0 11:42.0   11:14.0B      
####Klasse - KL_RS 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
100 Luther / Schmickler 2:20:44.0 13 3927.00   10:59.0   9:17.0 557.0 9:19.0 559.0 9:11.0 551.0 11:01.0   32:07.0B   11:02.0  
####Klasse - KL_RS 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
99 Assmann  2:13:38.0 13 3850.00   10:41.0   9:11.0 551.0 9:13.0 553.0 9:11.0 551.0 10:41.0   27:30.0B   10:43.0  
2
294 Thal  2:32:43.0 13 4069.00   11:42.0   9:48.0 588.0 9:36.0 576.0 9:35.0 575.0 11:43.0   37:46.0B   11:37.0  
 
212 Wawer / Schmickler 2:07:32.0 12 3864.00   11:19.0   9:13.0 553.0 9:18.0 558.0 9:17.0 557.0 11:17.0   29:07.0B   11:25.0  
####Klasse - KL_RS 8####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
9 Linnek  2:20:26.0 13 4141.00   10:48.0   9:44.0 584.0 9:54.0 594.0 9:55.0 595.0 10:55.0   27:15.0B   10:45.0  
####Klasse - KL_Cup 1 OPEL Astra OPC Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
210 Hundeborn / Legel 2:30:14.0 13 4367.00   11:57.0   10:09.0 609.0 9:54.0 594.0 10:03.0 603.0 11:57.0   29:08.0B   12:02.0  
 
541 Buttler  2:28:13.0 10 4993.00   12:08.0B   33:22.0 2002.0 10:03.0 603.0 9:46.0 586.0 12:14.0   28:40.0B   11:58.0  
####Klasse - KL_Cup 2 BMW M240i Racing Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
6 Mallwitz / Kieslich 2:29:21.0 13 4213.00   11:12.0   10:05.0 605.0 10:04.0 604.0 10:11.0 611.0 11:11.0   34:42.0B   11:06.0  
2
552 Ryzhak / Brink 2:31:18.0 13 4284.00   11:20.0   10:05.0 605.0 9:58.0 598.0 10:10.0 610.0 11:37.0 70.0 36:26.0B   11:16.0  
3
296 Libonati / Sandberg 2:51:05.0 13 4531.00   13:56.0   11:08.0 668.0 10:45.0 645.0 10:59.0 659.0 13:49.0   42:35.0B   13:48.0  
####Klasse - KL_Cup 3 Porsche Cayman GT4 Trophy by Manthey####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
5 Baumann  2:30:21.0 13 4081.00   10:58.0   9:41.0 581.0 9:39.0 579.0 9:50.0 590.0 10:56.0   38:29.0B   10:54.0  
2
352 Braun / Kohmann 2:33:59.0 13 4164.00   10:55.0   9:32.0 572.0 9:46.0 586.0 9:44.0 584.0 10:50.0   40:22.0B   10:52.0  
3
549 Grütter / Ullrich 2:44:47.0 13 7034.00   14:00.0   12:05.0 725.0 12:05.0 725.0 12:34.0 754.0 14:08.0   34:41.0B   9:51.0 2390.0
 
527 Sokolovskiy / Hirschauer 2:50:00.0 15 27583.00   10:44.0   10:08.0 608.0 10:11.0 611.0 11:19.0B 679.0 21:03.0 9620.0 21:20.0B   23:52.0 13000.0
####Klasse - KL_29####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
450 Vogeltanz  1:20:38.0 7 2575.00   13:19.0   10:59.0 659.0 10:39.0 639.0 13:16.0   10:42.0 642.0 10:35.0 635.0 11:08.0B  
2
401 Heim  1:19:23.0 7 2609.00   12:25.0   11:02.0 662.0 11:04.0 664.0 12:22.0   10:45.0 645.0 10:38.0 638.0 11:07.0B  
3
428 Neufeld  1:28:33.0 7 2831.00   14:09.0   11:58.0 718.0 11:53.0 713.0 13:59.0   11:43.0 703.0 11:37.0 697.0 13:14.0B  
####Klasse - KL_30####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
408 Hausmeier  1:19:01.0 7 2458.00   12:37.0   10:26.0 626.0 10:07.0 607.0 12:34.0   10:13.0 613.0 10:12.0 612.0 12:52.0B  
2
407 Hahn  1:16:29.0 7 2493.00   11:57.0   10:27.0 627.0 10:22.0 622.0 11:52.0   10:28.0 628.0 10:16.0 616.0 11:07.0B  
3
405 Jung  1:28:27.0 7 2669.00   14:33.0   11:24.0 684.0 11:07.0 667.0 14:33.0   11:04.0 664.0 10:54.0 654.0 14:52.0B  
4
421 Weissermel  1:25:52.0 7 2780.00   13:52.0   11:57.0 717.0 11:35.0 695.0 13:45.0   11:32.0 692.0 11:16.0 676.0 11:55.0B  
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
 
                                       
####Klasse - KL_V 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
239 Feinen  2:45:23.0 13 4746.00   14:21.0   11:36.0 696.0 11:26.0 686.0 11:08.0 668.0 12:52.0B          
2
70 Heiler / Bauer 2:39:47.0 13 4787.00   12:20.0   11:13.0 673.0 11:26.0 686.0 11:05.0 665.0 12:56.0B          
3
165 Röder  2:54:23.0 13 4854.00   13:12.0   11:47.0 707.0 11:24.0 684.0 11:26.0 686.0 13:26.0B          
4
59 Lübcke  2:53:18.0 13 5053.00   13:30.0   12:11.0 731.0 11:34.0 694.0 11:34.0 694.0 14:26.0B          
####Klasse - KL_V 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
49 Reinhard / Neuser 2:36:44.0 13 4487.00   13:35.0   10:40.0 640.0 10:48.0 648.0 10:28.0 628.0 11:45.0B          
2
353 Müller  2:36:21.0 13 4653.00   12:43.0   11:13.0 673.0 11:13.0 673.0 10:48.0 648.0 11:17.0B          
####Klasse - KL_V 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
377 Tveten  2:22:58.0 13 4237.00   11:21.0   10:03.0 603.0 10:02.0 602.0 10:02.0 602.0 11:02.0B          
2
1 Totz / Meurer 2:35:05.0 13 4248.00   12:04.0   10:11.0 611.0 10:07.0 607.0 10:18.0 618.0 13:11.0B          
3
344 Laparra / Boutonnet 2:34:34.0 13 4295.00   11:47.0   10:16.0 616.0 10:20.0 620.0 10:25.0 625.0 12:43.0B          
4
394 Roth / Nowak 2:40:20.0 13 4383.00   12:38.0   10:43.0 643.0 10:39.0 639.0 10:20.0 620.0 12:35.0B          
5
524 Jöcker / Jöcker 2:32:58.0 13 4438.00   12:29.0   10:33.0 633.0 10:51.0 651.0 10:49.0 649.0 11:50.0B          
6
343 Beckmann  2:38:13.0 13 4587.00   12:33.0   11:00.0 660.0 11:14.0 674.0 10:54.0 654.0 11:50.0B          
7
556 Hilgers / Zerlin 2:42:56.0 13 4609.00   13:12.0   11:25.0 685.0 11:21.0 681.0 10:58.0 658.0 13:33.0B          
8
325 Schotte / Van Vooren 2:36:15.0 13 4702.00   12:17.0   11:55.0 715.0 12:35.0 755.0 12:22.0 742.0 11:54.0B          
9
232 Salffner / Kreuch 2:47:39.0 13 4731.00   13:00.0   10:57.0 657.0 10:28.0 628.0 10:25.0 625.0 12:52.0B          
10
53 Blomqvist  2:41:21.0 13 4822.00   12:19.0 60.0 10:41.0 641.0 10:48.0 648.0 10:39.0 639.0 13:38.0B          
 
15 Kobus  3:16:02.0 13 6667.00   11:40.0 20.0 44:07.0 2647.0 11:15.0 675.0 11:17.0 677.0 11:22.0B          
 
561 Kulpowicz / Schackmann 1:09:54.0 6 3119.00                              
 
341 Brennecke  34:30.0 3 1325.00                              
 
396 Ostermann / Schlomm 24:10.0 2 628.00                              
####Klasse - KL_V 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
536 Sacchi / Herwerth 2:24:53.0 13 4176.00   10:03.0 603.0 9:53.0 593.0 10:05.0 605.0 9:59.0 599.0 10:45.0B          
2
539 Perrot  2:22:11.0 13 4185.00   10:04.0 604.0 9:50.0 590.0 9:55.0 595.0 9:53.0 593.0 10:51.0B          
3
33 Rembert / Höber 2:20:04.0 13 4251.00   10:38.0 638.0 10:08.0 608.0 10:12.0 612.0 10:04.0 604.0 11:05.0B          
4
17 Baumann  2:36:34.0 13 4275.00   10:11.0 611.0 10:06.0 606.0 10:13.0 613.0 10:17.0 617.0 13:05.0B          
5
29 Korn / Korn 2:29:02.0 13 4395.00   9:52.0 592.0 9:57.0 597.0 9:58.0 598.0 10:11.0 611.0 10:44.0B          
 
560 Balanian / Humprecht 2:38:55.0 13 5203.00   10:41.0 641.0 10:36.0 636.0 10:55.0 655.0 10:26.0 626.0 10:31.0          
####Klasse - KL_V 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
21 Korn  2:29:38.0 13 4104.00   9:44.0 584.0 9:44.0 584.0 9:43.0 583.0 9:59.0 599.0 10:38.0B          
2
56 Pydys  2:31:30.0 13 4138.00   9:43.0 583.0 9:55.0 595.0 9:44.0 584.0 10:08.0 608.0 12:10.0B          
 
351 Spehr  1:45:18.0 9 2351.00   9:50.0 590.0                        
####Klasse - KL_VT 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
129 Capla / Niermann 2:36:29.0 13 4438.00   10:31.0 631.0 10:38.0 638.0 10:45.0 645.0 10:48.0 648.0 12:10.0B          
2
342 Ecker / Zumpe 2:34:46.0 13 4471.00   10:10.0 610.0 10:03.0 603.0 10:20.0 620.0 11:57.0 717.0 13:34.0B          
3
511 Roth / Straube 2:33:30.0 13 4502.00   10:19.0 619.0 10:13.0 613.0 11:17.0 677.0 10:26.0 626.0 10:55.0B          
4
508 Robertz  2:40:13.0 13 4593.00   10:52.0 652.0 11:03.0 663.0 11:19.0 679.0 10:42.0 642.0 11:21.0B          
 
544 Wolf / Schmidt 2:28:00.0 12 4304.00   10:39.0 639.0 10:27.0 627.0 10:29.0 629.0 10:16.0 616.0            
 
509 Lott / Schlegel 1:41:35.0 8 4269.00                              
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
244 Nüsser / Schmitz 00.0   0.00 DNS                            
####Klasse - KL_F 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
10 Rech  2:39:41.0 13 4569.00   12:52.0   10:52.0 652.0 11:08.0 668.0 10:42.0 642.0 12:48.0B          
2
95 Wambach / Dohr 2:42:53.0 13 4569.00   13:46.0 30.0 10:43.0 643.0 10:41.0 641.0 10:33.0 633.0 13:18.0B          
3
564 Ernst  2:41:11.0 13 4610.00   12:41.0   10:50.0 650.0 11:06.0 666.0 10:45.0 645.0 11:11.0B          
4
291 Diekert  2:44:32.0 13 4676.00   13:05.0   11:05.0 665.0 10:57.0 657.0 11:00.0 660.0 13:01.0B          
5
145 Caspers / Caspers 2:45:14.0 13 4759.00   12:44.0   11:14.0 674.0 11:12.0 672.0 11:05.0 665.0 12:38.0B          
 
24 Müller / Meurers 2:45:52.0 13 4795.00   12:53.0   11:27.0 687.0 11:24.0 684.0 11:17.0 677.0 12:24.0          
 
87 Klusmann / Baresel 2:52:12.0 12 7984.00   10:56.0 1760.0 10:47.0 647.0 10:51.0 651.0 11:10.0B 670.0            
 
563 Roitzheim  2:14:04.0 10 3367.00   12:35.0   11:22.0 682.0                    
 
3 Harhoff / Kaluza 1:22:02.0 7 2664.00                              
####Klasse - KL_F 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
534 Tironi / Leisen 2:38:45.0 13 4519.00   10:28.0 628.0 10:24.0 624.0 10:52.0 652.0 10:28.0 628.0 12:10.0B          
2
538 Ruf / Nachtsheim 2:41:22.0 13 4532.00   10:51.0 651.0 10:35.0 635.0 11:05.0 665.0 10:28.0 628.0 13:10.0B          
3
326 Schönfelder / Lippka 2:46:39.0 13 4837.00   11:00.0 660.0 10:57.0 657.0 11:11.0 671.0 10:56.0 656.0 13:29.0B          
4
221 Weinhold / Weinhold 2:48:38.0 13 4892.00   11:35.0 695.0 11:27.0 687.0 11:32.0 692.0 12:04.0 724.0 12:52.0B          
5
75 Nimmesgern / Nimmesgern 2:50:50.0 13 5002.00   11:39.0 699.0 11:44.0 704.0 11:27.0 687.0 11:25.0 685.0 12:40.0B          
6
558 Euler / Wiegman 2:37:10.0 13 6134.00   18:29.0 1109.0 11:10.0 670.0 14:43.0 883.0 11:14.0 674.0 11:35.0B          
####Klasse - KL_F 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
105 Wiegelmann  2:46:16.0 13 4632.00   11:08.0 668.0 10:58.0 658.0 10:43.0 643.0 10:46.0 646.0 12:00.0B          
2
4 Lode / Schild 2:46:33.0 13 4834.00   11:37.0 697.0 11:44.0 704.0 11:23.0 683.0 11:25.0 685.0 12:43.0B          
####Klasse - KL_F 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
126 Wagner / Küpper 2:28:45.0 13 4211.00   10:01.0 601.0 9:52.0 592.0 9:54.0 594.0 10:12.0 612.0 11:53.0B          
####Klasse - KL_H 1####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
41 Koßagk / Ewenz 2:58:19.0 13 6398.00   14:23.0 70.0 12:50.0 770.0 12:47.0 767.0 12:15.0 735.0 12:42.0B          
####Klasse - KL_H 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
186 Ehara  2:46:57.0 13 4634.00   13:17.0   11:10.0 670.0 10:44.0 644.0 10:45.0 645.0 13:18.0B          
 
373 Thoma / Grandi 15:09:30.0 14 448487.00   21:41.0 7820.0 14:24.0 864.0 13:21.0B 801.0 18:50.0 1130.0 12:33.0   13:03.0B      
####Klasse - KL_H 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
30 Henrich / Schulten 2:36:56.0 13 4218.00   9:59.0 599.0 9:56.0 596.0 10:26.0 626.0 9:57.0 597.0 11:42.0B          
2
260 Raubuch  2:35:15.0 13 4269.00   10:08.0 608.0 9:58.0 598.0 9:59.0 599.0 10:19.0 619.0 12:47.0B          
3
298 von Görtz  2:34:07.0 13 4353.00   10:12.0 612.0 9:59.0 599.0 10:29.0 629.0 9:58.0 598.0 11:28.0B          
4
559 Mai / Romboy 2:44:01.0 13 4872.00   11:29.0 689.0 11:12.0 672.0 11:51.0 711.0 11:07.0 667.0 12:48.0B          
5
96 Gelhaus / Neubauer 2:52:55.0 13 5503.00   11:09.0 669.0 11:06.0 666.0 10:58.0 658.0 11:05.0 665.0 12:26.0B          
6
92 Reiff / Weber 3:02:39.0 13 6693.00   14:30.0 870.0 14:31.0 871.0 13:52.0 832.0 13:16.0 796.0 13:25.0B          
 
123 Engel / Bengel 1:45:48.0 8 2362.00                              
 
62 Stenkamp / Zwank 22:17.0 2 636.00                              
 
42 Trompeter  14:10.0 1 0.00                              
####Klasse - KL_H 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
85 Zabel  2:30:35.0 13 4300.00   10:14.0 614.0 10:14.0 614.0 10:09.0 609.0 10:28.0 628.0 12:21.0B          
2
26 Ganser / Hansen 2:27:13.0 13 4331.00   9:53.0 593.0 9:59.0 599.0 10:07.0 607.0 10:14.0 614.0 10:24.0B          
3
327 Riebel / Frasch 2:32:52.0 13 4408.00   10:25.0 625.0 10:29.0 629.0 10:23.0 623.0 10:35.0 635.0 12:25.0B          
4
74 Hoditz / Hahnenkamm 2:40:23.0 13 4549.00   11:14.0 674.0 11:18.0 678.0 11:26.0 686.0 10:59.0 659.0 14:16.0B          
5
58 Gregel / Gregel 2:42:44.0 13 4767.00   11:05.0 665.0 10:46.0 646.0 11:07.0 667.0 10:53.0 653.0 13:31.0B          
6
503 Drosdowski  2:50:24.0 13 6599.00   11:51.0 711.0 11:44.0 704.0 11:43.0 703.0 11:34.0 694.0 12:32.0B          
 
333 Hesse / Zeising 1:36:15.0 7 2063.00                              
 
164 Leithold / Raback 44:40.0 4 1875.00                              
 
144 Markert / Harbeck 46:41.0 4 2034.00                              
####Klasse - KL_H 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
72 Frommer  2:34:31.0 13 4189.00   10:01.0 601.0 9:57.0 597.0 10:01.0 601.0 9:55.0 595.0 10:44.0B          
####Klasse - KL_H 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
46 Weber / Reinolsmann 2:18:50.0 13 4064.00   9:48.0 588.0 9:32.0 572.0 9:37.0 577.0 9:40.0 580.0 10:43.0B          
2
97 Gelhaus  2:30:05.0 13 4081.00   9:39.0 579.0 9:37.0 577.0 9:40.0 580.0 9:54.0 594.0 11:45.0B          
3
18 Engelbrecht-Schnür / Mohr 2:37:47.0 13 4322.00   10:14.0 614.0 10:09.0 609.0 10:31.0 631.0 10:07.0 607.0 11:29.0B          
####Klasse - KL_H 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
170 Pröbstl  2:25:24.0 13 4027.00   9:43.0 583.0 9:34.0 574.0 9:32.0 572.0 9:34.0 574.0 11:34.0B          
 
32 Großeibl / Groninger 1:56:02.0 10 2986.00   10:23.0 623.0 10:19.0 619.0                    
####Klasse - KL_RS 2####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
114 Bauer / Bauer 2:43:52.0 13 4612.00   13:02.0   11:24.0 684.0 11:08.0 668.0 10:52.0 652.0 12:25.0B          
2
520 Coppola / Becker 2:43:19.0 13 4752.00   13:00.0   11:51.0 711.0 11:46.0 706.0 11:36.0 696.0 12:22.0B          
 
292 Geisel  2:43:13.0 12 5739.00   13:28.0 10.0 11:27.0 687.0 22:34.0 1354.0 12:04.0B 724.0            
####Klasse - KL_RS 2 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
69 Weißenfels  2:31:04.0 13 4101.00   12:45.0   9:39.0 579.0 9:34.0 574.0 9:37.0 577.0 11:44.0B          
 
8 Schumacher  1:52:14.0 9 2620.00   12:28.0                          
 
25 Clemens / Clemens 1:04:12.0 4 3094.00                              
####Klasse - KL_RS 2 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
120 Klein  2:52:46.0 13 5051.00   13:05.0   12:22.0 742.0 11:52.0 712.0 11:53.0 713.0 12:21.0B          
####Klasse - KL_RS 3####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
371 Rabenschlag / Rabenschlag 2:55:06.0 13 5733.00   11:44.0 70.0 12:56.0B 776.0 21:25.0B 1285.0 16:00.0 960.0 12:48.0B          
####Klasse - KL_RS 3 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
113 Topham  2:31:53.0 13 3947.00   9:23.0 563.0 9:19.0 559.0 9:27.0 567.0 9:45.0 585.0 12:56.0B          
2
370 Garrn  2:18:31.0 13 3991.00   9:56.0 596.0 9:27.0 567.0 9:31.0 571.0 9:34.0 574.0 10:46.0B          
3
557 Muggianu  2:30:33.0 13 4070.00   9:35.0 575.0 9:35.0 575.0 9:44.0 584.0 10:06.0 606.0 11:15.0B          
4
19 Kriegeskorte  2:32:58.0 13 4704.00   10:24.0 624.0 10:21.0 621.0 10:18.0 618.0 10:37.0 637.0 11:03.0B          
5
48 Kraus / Strycek 2:35:57.0 13 4710.00   9:15.0 555.0 9:16.0 556.0 9:36.0 576.0 9:02.0 542.0 10:02.0B          
6
545 Steinberg / Kuhnhenn 3:02:35.0 13 5375.00   11:17.0 677.0 11:20.0 680.0 11:10.0 670.0 11:05.0 665.0 12:18.0B          
 
565 Hassel / Schenk 2:36:04.0 14 4649.00   10:52.0 652.0 10:43.0 643.0 10:40.0 640.0 10:53.0 653.0 11:34.0   12:14.0B      
 
372 Lohn / Klingmann 2:23:27.0 13 4281.00   10:41.0 641.0 10:09.0 609.0 10:12.0 612.0 10:08.0 608.0 10:57.0          
 
90 Schmidt / Lehnert 2:18:01.0 12 4494.00   10:32.0 632.0 10:56.0 656.0 10:49.0 649.0 11:15.0 675.0            
 
86 Lambeck  1:47:54.0 9 2654.00   13:36.0B 816.0                        
 
11 Walkowski / Weidner 1:02:29.0 6 1727.00                              
####Klasse - KL_RS 3 DA####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
78 Kahrs  2:32:05.0 13 4301.00   10:11.0 611.0 10:10.0 610.0 10:03.0 603.0 10:30.0 630.0 12:53.0B          
 
555 Hardtke / Hardtke 1:28:46.0 6 3482.00                              
####Klasse - KL_RS 4####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
28 Heimbach  2:42:15.0 13 4459.00   10:30.0 630.0 10:20.0 620.0 10:22.0 622.0 10:23.0 623.0 12:39.0B          
2
562 Selbach / Schönfelder 2:39:54.0 13 4623.00   10:39.0 639.0 10:31.0 631.0 10:33.0 633.0 10:31.0 631.0 12:31.0B          
3
109 Legermann / Seidel 2:40:21.0 13 4656.00   10:59.0 659.0 10:48.0 648.0 10:55.0 655.0 10:42.0 642.0 11:06.0B          
####Klasse - KL_RS 4 A####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
542 Bonk  2:22:25.0 13 4029.00   9:37.0 577.0 9:36.0 576.0 9:32.0 572.0 9:23.0 563.0 9:58.0B          
####Klasse - KL_RS 5####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
547 Cremer / Lange 1:06:38.0 6 1923.00                              
####Klasse - KL_RS 6####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
100 Luther / Schmickler 2:20:44.0 13 3927.00   9:39.0 579.0 9:22.0 562.0 9:20.0 560.0 9:19.0 559.0 10:08.0B          
####Klasse - KL_RS 7####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
99 Assmann  2:13:38.0 13 3850.00   9:06.0 546.0 9:11.0 551.0 9:06.0 546.0 9:12.0 552.0 9:53.0B          
2
294 Thal  2:32:43.0 13 4069.00   9:37.0 577.0 9:37.0 577.0 9:34.0 574.0 10:02.0 602.0 12:06.0B          
 
212 Wawer / Schmickler 2:07:32.0 12 3864.00   9:13.0 553.0 9:05.0 545.0 9:14.0 554.0 9:04.0 544.0            
####Klasse - KL_RS 8####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
9 Linnek  2:20:26.0 13 4141.00   10:05.0 605.0 9:42.0 582.0 9:48.0 588.0 9:53.0 593.0 11:42.0B          
####Klasse - KL_Cup 1 OPEL Astra OPC Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
210 Hundeborn / Legel 2:30:14.0 13 4367.00   10:31.0 631.0 10:41.0 641.0 10:34.0 634.0 10:55.0 655.0 12:23.0B          
 
541 Buttler  2:28:13.0 10 4993.00   20:02.0 1202.0 10:00.0 600.0                    
####Klasse - KL_Cup 2 BMW M240i Racing Cup####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
6 Mallwitz / Kieslich 2:29:21.0 13 4213.00   9:55.0 595.0 9:53.0 593.0 9:53.0 593.0 10:12.0 612.0 10:57.0B          
2
552 Ryzhak / Brink 2:31:18.0 13 4284.00   10:05.0 605.0 10:00.0 600.0 9:50.0 590.0 10:06.0 606.0 10:25.0B          
3
296 Libonati / Sandberg 2:51:05.0 13 4531.00   10:45.0 645.0 10:54.0 654.0 10:38.0 638.0 10:22.0 622.0 11:26.0B          
####Klasse - KL_Cup 3 Porsche Cayman GT4 Trophy by Manthey####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
5 Baumann  2:30:21.0 13 4081.00   9:43.0 583.0 9:41.0 581.0 9:36.0 576.0 9:51.0 591.0 11:03.0B          
2
352 Braun / Kohmann 2:33:59.0 13 4164.00   10:06.0 606.0 10:07.0 607.0 10:13.0 613.0 9:56.0 596.0 11:36.0B          
3
549 Grütter / Ullrich 2:44:47.0 13 7034.00   9:51.0 591.0 9:53.0 593.0 10:09.0 609.0 10:47.0B 647.0 14:43.0B          
 
527 Sokolovskiy / Hirschauer 2:50:00.0 15 27583.00   10:30.0 630.0 10:33.0 633.0 11:39.0B 699.0 18:23.0 1103.0 10:18.0   10:10.0      
####Klasse - KL_29####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
450 Vogeltanz  1:20:38.0 7 2575.00                              
2
401 Heim  1:19:23.0 7 2609.00                              
3
428 Neufeld  1:28:33.0 7 2831.00                              
####Klasse - KL_30####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
408 Hausmeier  1:19:01.0 7 2458.00                              
2
407 Hahn  1:16:29.0 7 2493.00                              
3
405 Jung  1:28:27.0 7 2669.00                              
4
421 Weissermel  1:25:52.0 7 2780.00                              
####Klasse - ####################################
KlRg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
 
                                       

Dies ist kein Offizielles Ergebniss

Version 4.0 - 2018-04-14
Datenstand: 12.08.2020 - 05:02:12 Uhr
© 2011-2020 by RCN e.V.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden Mehr Infos